Kategorie fimĂłw (Niewolnictwo)

Zobacz film
Kategoria: Niewolnictwo
Oceniany 3
Handel ?ywym towarem to wspó?czesna odmiana niewolnictwa i najbardziej dochodowa, po handlu broni? i narkotykami, dzia?alno?? przest?pcza. Film “Kiedy zajdzie ksi??yc” przedstawia...
Zobacz film
Kategoria: Niewolnictwo
Oceniany 3
Handel ?ywym towarem to wspó?czesna odmiana niewolnictwa i najbardziej dochodowa, po handlu broni? i narkotykami, dzia?alno?? przest?pcza. Film “Kiedy zajdzie ksi??yc” przedstawia...
Zobacz film
Kategoria: Niewolnictwo
Oceniany 3
Ten film zabierze was do prawdziwego ?wiata chi?skich fabryk zabawek. Ich pracownicy opowiadaj? o d?ugich godzinach pracy, niskich p?acach i niebezpiecznych miejscach pracy. Ci, którzy protestuj?...
Zobacz film
Kategoria: Niewolnictwo
Oceniany 3
Handel ?ywym towarem to wspó?czesna odmiana niewolnictwa i najbardziej dochodowa, po handlu broni? i narkotykami, dzia?alno?? przest?pcza. Film “Kiedy zajdzie ksi??yc” przedstawia...
Zobacz film
Kategoria: Niewolnictwo
Oceniany 3
Twórcy filmów Brian Edwards i Kate Blewett obecnie wykupuj? niewolników w Afryce i pomagaj? uwalnia? dzieci?cych niewolników w Indiach. Film pokazuje niewolnictwo w sektorze tkania dywanów w...
Zobacz film
Kategoria: Niewolnictwo
Oceniany 3
Handel ?ywym towarem to wspó?czesna odmiana niewolnictwa i najbardziej dochodowa, po handlu broni? i narkotykami, dzia?alno?? przest?pcza. Film “Kiedy zajdzie ksi??yc” przedstawia...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl