O mnie

Podstawowe informacje

O mnie
Adiunkt w Zak?adzie etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Autor ksi??ki "J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia Moralna R.M.Hare'a"
P?e?
M??czyzna
Urodziny
24/02/1979

Informacje kontaktowe

Strona internetowa
http://www.us.szc.pl/saja/
Miejscowo??
Szczecin

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
doktor
Nazwa uczelni
Uniwersytet Szczeci?ski

Uczestnicz? w wydarzeniach

Wsplni znajomi

 • No mutual friends
0 friends in common

Grupy

Grupy zostały wyłączone przez administratora.
Krzysztof Saja
Krzysztof Saja
Polecam Plakat promuj?cy lekcje etyki w szkole - Katalog / Dydaktyczne
9 lat temu
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • wtorek, 29 grudnia 2009 15:03
 • Ostatnio on-line:
 • 5 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 42917 razy
 • Typ profilu
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Konsekwencjalizm kantowski D.Cummiskey'a i D.Parfita a autonomia podmiotu 03 stycznia 2013 1369 odwiedzin
Richard M. Hare - Filozof eklektyczny 03 stycznia 2013 1444 odwiedzin
Eliminacja etyki a realizm racji 03 stycznia 2013 1414 odwiedzin
Dobro w tradycji filozofii analitycznej 06 października 2012 1704 odwiedzin
J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda Hare'a 22 września 2012 2253 odwiedzin
Bez regu? (Unthinkable) 23 marca 2012 2552 odwiedzin
Zasady etyki zawodowej policjanta 06 marca 2012 2248 odwiedzin
Zaniechanie i wycofanie si? z uporczywego leczenia podtrzymuj?cego ?ycie u dzieci. Wytyczne dla lekarzy 01 kwietnia 2011 2489 odwiedzin
Plakat promuj?cy lekcje etyki w szkole 29 marca 2011 3762 odwiedzin
Yes-Meni naprawiaj? ?wiat 23 marca 2011 2294 odwiedzin
Kamyk filozoficzny 22 marca 2011 1502 odwiedzin
Ignorancja w s?u?bie ob?udy - o etyce w polskich szko?ach 15 lutego 2011 1466 odwiedzin
Odezwa Abolicjonistw Praw Zwierz?t 05 listopada 2010 1625 odwiedzin
Prawa ryb 05 listopada 2010 1367 odwiedzin
Renata Ziemi?ska - Etyka troski a etyka sprawiedliwo?ci 23 września 2010 4223 odwiedzin
?ycie ktre mo?esz uratowa? - strona Petera Singera 21 września 2010 1365 odwiedzin
Klucz do cz?owiecze?stwa - Stanis?aw ?aryn 19 sierpnia 2010 1526 odwiedzin
Szcz??cie Narodowe Brutto mierzone statusem na Facebooku 19 maja 2010 1824 odwiedzin
Manifest Dobrostanu jako celu uprawiania polityki 19 maja 2010 1424 odwiedzin
The Happy Index Planet - Index porwnywania pa?stw 19 maja 2010 2854 odwiedzin

Moje komentarze

2012-01-24 11:05:19
.....
2012-01-14 17:24:22
.....
2011-06-25 09:41:39
.....
2011-06-19 17:43:46
.....
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Moje artyku?y

 • Sumienie

  Sumienie – (gr. syne?d?sis; ?ac. conscientia) poj?cie z dziedziny etyki i teologii moralnej najcz??ciej u?ywane na oznaczenie zdolno?ci czy w?adzy ludzkiej psychiki, ktra odpowiedzialna jest za do?wiadczanie niespekulatywnego, intuicyjnego, wewn?trznego, prostego, autorytatywnego przekonania po??czonego z reakcj? emocjonaln? o z?u lub dobru moralnym danego zamierzonego b?d? wykonanego czynu.

 • Etyka utylitaryzmu jest dla superinteligentw

  Jeden z cz??ciej formu?owanych zarzutw przeciwko utylitaryzmowi g?osi, i? jest on poznawczo zbyt wymagaj?cy. Etyka utylitaryzmu jest dla superinteligentw superhiperinteligentw, ktrzy nie mieszkaj? na naszej planecie. Wymaga on od nas bowiem posiadania niemo?liwej do zdobycia przez cz?owieka wiedzy i umiej?tno?ci poznawczych.

 • Czy etyka utylitaryzmu alienuje?

  Utylitaryzm jest dzi? jednym z dwch lub trzech g?wnych nurtw etycznych. Maksymalizacja szcz??cia, lub raczej minimalizacja nieszcz??cia, szkd, krzywdy czy blu obywateli, jest wsp?cze?nie jednym z g?wnych imperatyww o?wieconego prawodawstwa (przynajmniej podczas kampanii wyborczych). Czy utylitaryzm mo?e by? jednak podstawowym systemem moralnym dla wszystkich ludzi rwnie? w ?yciu codziennym?Je?li spora…

 • Niesprawiedliwo?? utylitaryzmu

  John Rawls, w dzieleTeoria sprawiedliwo?ci postawi? utylitarystom zarzut, i? nie potrafi? wyja?ni? oni idei sprawiedliwo?ci spo?ecznej: utylitaryzm, chc?c maksymalizowa? u?yteczno??, nieczu?y jest bowiem na rozk?ad dbr w?rd danej grupy. Zaleca?by on niesprawiedliwe, nierwne, wyzyskuj?ce modele organizacji spo?ecze?stwa, je?li tylko maksymalizowa?by one u?yteczno??.

 • Etyka utylitaryzmu i obowi?zek bycia ?wi?tym

  Jednym z ciekawszych i trudniejszych do rozwi?zania problemw dla utylitarystw jest zarzut, i? jest on zbyt wymagaj?cy: utylitaryzm ??da od nas nadmiernego altruizmu. Krytyka ta wydaje si? by? s?abo rozpoznana w Polsce, gdzie dominuje przekonanie odwrotne: utylitaryzm w swych zaleceniach prowadzi do dzia?a? potwornych i egoistycznych. Do polskiej ?wiadomo?ci przenikn??a…

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.