Video Information

Roksana Paliwoda » 2 - cze 5, 2010
Fargment wyk?adu wyg?oszoego przez dr hab. prof. KUL Piotra Jaroszy?skiego (kierownika Katedry Filozofii Kultury KUL, ucznia i wspó?pracownika o. Mieczys?awa A. Kr?pca OP) podczas sympozjum...
Ocena: 2.7 (583 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl