Video Information

Karolina B?a?ejczak » 7 - cze 9, 2010
Film powsta? dzi?ki Towarzystwu Ochrony Zwierz?t w Niewoli. Poprzez kontrast i wskazanie na naturalne zachowania ukazany zostaje trudny los zwierz?t przetrzymywanych w ZOO.
Ocena: 2.6 (543 Głosy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl