Video Information

Adam Swarcewicz » 5 - cze 12, 2010
Wyk?ad pod tytu?em "Wegetarianizm Jako Koncepcja Biblijna", który odby? si? w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Wegetarianizmu 13.05.2009 a zosta? przeprowadzony przez Dr Adrian? Adamsk?. Jest on...
Ocena: 2.7 (543 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl