Video Information

Dawid Przybysz » 6 - maj 29, 2010
Druga cz??? wyk?adu z serii "Poj?cie zarz?dzania i ewolucja idei zarz?dzania" (Concept of Management and Evolution of Management thought) pt. "Zarz?dzanie i spo?ecze?stwo: Odpowiedzialno?? spo?eczna...
Ocena: 2.6 (507 Głosy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl