Video Information

Urszula Zarosa » 6 - maj 22, 2011
Druga cz??? wyk?adu Stephena Sticha pt. "Teoria moralna spotyka kognitywistyk?. Jak kognitywistyka mo?e przekszta?ci? tradycyjne debaty."
Ocena: 2.7 (570 GÅ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl