Podkategorie

Kategorie fimów (Etyka zawodowa)

Zobacz film
Oceniany 3
Wystąpienie prof. Wiesława Godzica w czasie konferencji pt. "Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim", 20 marca 2009 r. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl