Etyka biznesu

Etyka biznesu
Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nową pozycję w tej kategorii

"Relacja między biznesem a klientem"

Władza konsumentów polega na tym, że to oni decydują jakie dobra i usługi będa w najbliższym czasie dostarczane na rynek konsumencki.To koncumenci wyrażają opinie i chęci posiadania konkretnych dóbr i usług.Konsumenci mogą także wpływać na ceny produktów, ...

"Dylematy etyków biznesu"

Etyka biznesu boryka się z dylematami dwojakiego rodzaju:związane z pełnionymi rolami w etyce biznesu i wynikające po prostu z samej etyki, jako takiej.Normą wszelkiej etyki zawodowej jest działanie na korzyść klientów i w ich interesie.Etycy biznesu wyst ...

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl