Tematy z Konferencja "Etyka zabijania"
Witam. Teksty mo?na przesy?a? na adres: redakcja@etykapraktyczna.pl
Rozpoczęta przez Krzysztof Saja,
nie musi by? blisko dworca bo planuj? przyjazd samochodem :)
Rozpoczęta przez Krzysztof Saja,

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.