Aby móc dodać nowe wydarzenie, należy się zalogować

Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej

Opcje dla wydarzenia

Admini

Oczekujące odpowiedzi

Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Collegium Novum, ul. Gołębia 24, Kraków
Termin:
Od : sobota, 11 grudnia 2010 12:30
Do : niedziela, 12 grudnia 2010 12:30
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ zaprasza na konferencję naukową
Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej
11-12 grudnia 2010 roku,
Collegium Novum (ul. Gołębia 24, Kraków)
Konferencja poświęcona będzie etycznym i filozoficznym problemom związanym zpomocą rozwojową. Chcielibyśmy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami: naturapowinności nakazujących udzielać pomocy biedniejszym krajom lub jednostkom, znaczenie irozumienie pojęcia równości, rozumienie pojęcia rozwoju, filozoficzne koncepcje własnościprywatnej, uzasadnienia i zakres praw człowieka, etyka konfliktów zbrojnych (w szczególnościproblemy związane z interwencją humanitarną i tzw. ius post bellum), podstawy prawa dosamostanowienia narodowego, dopuszczalne moralnie formy odpowiedzialności zbiorowej,problem granic moralnie usprawiedliwionej stronniczości względem rodaków, filozoficznekwestie związane ze sprawiedliwością międzypokoleniową, etyka zmian klimatycznych.Do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy – oprócz filozofów i etyków – takżenaukowców reprezentujących inne dziedziny: ekonomię, prawo, stosunki międzynarodowe,nauki polityczne etc. Podczas konferencji przewidziane są trzy dłuższe wystąpieniazaproszonych gości oraz krótsze referaty (20 min. oraz 10 min. na dyskusję).

Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej, organizatorzy pokrywają koszty dojazduz terytorium Polski, a także koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas konferencji.

Prosimy o przesyłanie abstraktów proponowanych wystąpień (1500-2500 znaków zespacjami) do 15 października 2010 r. Abstrakty powinny być sporządzone w taki sposób, bybyła możliwa ich anonimowa recenzja. Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu zostaniewysłana do 31 października 2010 r. Wybrane materiały z konferencji – teksty zaproszonych wykładowców oraz dwareferaty, wyróżnione na zasadzie konkursu – zostaną opublikowane w grudniowym numerzeICF Diametros, a ich autorzy otrzymają również honorarium. Uczestnicy konferencjizainteresowani udziałem w tym konkursie proszeni są o przesłanie pełnego tekstu zgłaszanegoreferatu do 15 listopada 2010 r.

Kontakt i przesyłanie zgłoszeń: incet@iphils.uj.edu.pl

Konferencja jest organizowana jako część projektu edukacyjnego finansowanego przez Ministerstwo SprawZagranicznych RP w ramach programu Edukacja rozwojowa 2010. Kierownik projektu: prof. dr hab. WłodzimierzGalewicz.
Dodaj konferencjęJeśli posiadasz informację o konferencji związanej z etyką, możesz dodać ją osobiście! Wystarczy najpierw się zalogować, a następnie kliknąć na obrazek "Dodaj konferencję"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.