Aby mˇc doda? nowe wydarzenie, nale?y si? zalogowa?

The International Conference "Ethics of Killing"

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni go┼Ťcie

The International Conference "Ethics of Killing"
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
The University of Szczecin, Poland
Termin:
Od : poniedziałek, 16 maja 2011 13:00
Do : wtorek, 17 maja 2011 21:00
Ilo┼Ť─ç miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

The Department of Ethics, University of Szczecin, Poland; The Practical Ethics, Portal of Academic Ethics requests the pleasure of your presence at The International Conference ôEthics of Killingö at The Department of Philosophy, University of Szczecin, Poland. The conference will be held from 16 to 17 May 2011


As the honor guest : professor Jeff McMahan (The Rutgers University, USA

As a world-renowned expert in this field he will also honored us with lectures: one would be open to everybody and the second one - meant only for the conference participanIn order to resolve the problem of killing, it is crucial to consider the issues that revolve around the question of establishing the ethical object (how far one can extend the scope of what is known as a body of ethics), but also notions of personal identity (how does one become a person, how does one discontinue being a person), and the wider problem of accountability - that is, when we say that a given entity is responsible for killing another person (entity x), and when this act is neutral, and the issue of moral rights (i.e. right to life). Topics falling within the scope of problems related to the ethics of killing show us that the resolution of many serious moral dilemmas of killing to large extent depends on the solution of sideline/collateral issues. Participants of the conference will reflect on these and related topic


We will be in touch in order to discuss the detail

More details coming soon.

Położenie na mapie

Wczytywanie mapy...
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkˇw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektˇre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.