Aby móc dodać nowe wydarzenie, należy się zalogować

Seksualność w zwierciadle humanistyki

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Seksualność w zwierciadle humanistyki
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Poznań
Termin:
Od : poniedziałek, 11 kwietnia 2011 15:00
Do : środa, 13 kwietnia 2011 15:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Instytut Filologii Polskiej oraz Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka” uprzejmie informują, że w dniach 11-13 kwietnia 2011 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana: „Seksualność w zwierciadle humanistyki”.

Będzie to już trzecie spotkanie z cyklu sympozjów, których celem jest spojrzenie na zjawiska obecne w kulturze i sztuce przez pryzmat dyscyplin humanistycznych oraz próba konfrontacji tychże punktów widzenia.

Proponując Państwu udział w konferencji, zachęcamy do przemyślenia i ustosunkowania się do poniższych zagadnień:

* Seksualność oczami teologów i filozofów
* Zagadnienia seksualności w religiach świata
* Erotyka w słowach i obrazach
* Seksualność na manowcach – prostytucja i pornografia w historii, literaturze i malarstwie.
* Różne oblicza różnej seksualności w kulturze i sztuce – hetero-, homo-, biseksualizm…
* Granice seksualności – zaburzenia preferencji seksualnych okiem badacza humanisty
* Tobiaszowe noce, pokładziny, ius primae noctis… – zwyczaje i rytuały seksualności
* Popkultura wobec seksualności
* Seks 2.0 – seksualność w czasach nowych mediów

Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów i specjalistów dyscyplin humanistycznych i pokrewnych: filologii polskiej, historii, filozofii, filmoznawstwa, teatrologii, historii sztuki, antropologii, socjologii, muzykologii, teologii, kulturoznawstwa oraz psychologii.

Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień przewidywanych na 20 minut (tytuł oraz abstrakt – 20 zdań) do 28 stycznia 2011.

Lista przyjętych referatów zostanie opublikowana na stronach Stowarzyszenia na początku lutego 2011 r.

Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony na początku marca 2011 r.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać, korzystając z formularza:
http://blog.nowahumanistyka.pl/index.php/2010/12/formularz_seksualnosc/

Organizatorzy mają prawo do wyboru prac spośród nadesłanych zgłoszeń.

Opłacenie podróży do Poznania oraz noclegu spoczywa na instytucjach delegujących.

Informujemy jednocześnie, że uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Wstęp na konferencję również jest bezpłatny.
Dodaj konferencjęJeśli posiadasz informację o konferencji związanej z etyką, możesz dodać ją osobiście! Wystarczy najpierw się zalogować, a następnie kliknąć na obrazek "Dodaj konferencję"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.