Aby móc dodać nowe wydarzenie, należy się zalogować

Racjonalność w działaniu. W 125. rocznicę urodzin Tadeusza Kotarbińskiego

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

 Racjonalność w działaniu. W 125. rocznicę urodzin Tadeusza Kotarbińskiego
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Warszawa
Termin:
Od : piątek, 09 grudnia 2011 10:00
Do : sobota, 10 grudnia 2011 10:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Konferencja pt.: Racjonalność w działaniu. W 125. rocznicę urodzin Tadeusza Kotarbińskiego

Organizatorzy:
Zakład Filozofii Analitycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Doktoranci Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Jeśli wierzyć Kantowi, wszystkie podstawowe pytania sprowadzają się do jednego: kim jest człowiek? Kant nie byłby jednak sobą, gdyby zadawał pytanie, na które nie znałby odpowiedzi. Wręcz przeciwnie, zanim padło pytanie, odpowiedź była już znana: człowiek to istota rozumna. O ile odpowiedź na pierwsze pytanie wydaje się prosta, o tyle trudniejsze jest pytanie kolejne: czym jest rozumność? Trudność polega tu przede wszystkim na tym, że rozum miałby pomyśleć sam siebie, a tym samym być zarazem przedmiotem, jak i podmiotem namysłu. Być może więc, podążając ścieżką wytyczoną przez Kanta, należałoby przeformułować pytanie i zamiast analizować pojęcie racjonalności, uznać że racjonalność jako taka nie istnieje. Jest jedynie racjonalne działanie i tylko w działaniu racjonalność jest w stanie rozpoznać samą siebie. Nie istnieje zatem rozum teoretyczny jako taki; jest on jedynie szczególnym momentem rozumu praktycznego. W tej perspektywie nasze początkowe pytanie należałoby rozszerzyć. Zamiast pytać kim jest człowiek, należałoby raczej zadać pytanie - jak działa człowiek? – a tym samym postawić pytanie o racjonalność w działaniu.

Konferencja Racjonalność w działaniu, organizowana w 125. rocznicę urodzin Tadeusza Kotarbińskiego dla uczczenie pamięci owego wybitnego przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ma na celu podjęcie wspólnego namysłu nad problematyką teorii działania i prakseologii. Wierzymy, że największym hołdem oddanym wybitnemu myślicielowi jest przede wszystkim rozwijanie jego idei. Tym samym prakseologię Tadeusza Kotarbińskiego pragnęlibyśmy skonfrontować ze współczesnymi podejściami do problematyki racjonalności w działaniu podejmowanymi przez etyków, kognitywistów i innych. Mamy tu na myśli przede wszystkim takie nazwiska jak: John R. Searle, Jon Elster, Donald Davidson, Christine Korsgaard, John McDowell, Robert Nozick, Robert Brandom czy Ludwig Wittgenstein. Nie możemy również zapomnieć o wciąż aktualnej problematyce racjonalności podejmowanej przez idealizm niemiecki. Rezultatem konferencji będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna w postaci książkowej wydana w Wydawnictwie IFiS UW.

Główne hasła konferencji: akrazja, determinizm, intencjonalność, normatywność, prakseologia, rozum praktyczny, teoria działania, wolna wola.

Zaproszeni goście:
Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka (Uniwersytet Warszawski)
Prof. UW dr hab. Grzegorz Lissowski (Uniwersytet Warszawski)
Prof. UW dr hab. Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Marcin Poręba (Uniwersytet Warszawski)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.10.2011
Forma: abstrakt o objętości ok. 500 słów/3000 znaków
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
racjonalnoscwdzialaniu@gmail.com

Opłata konferencyjna: 150 zł., studenci i doktoranci: 100 zł. (koszt podróży i zakwaterowania uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie)

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji:
www.konferencja.będkowski.com
Dodaj konferencjęJeśli posiadasz informację o konferencji związanej z etyką, możesz dodać ją osobiście! Wystarczy najpierw się zalogować, a następnie kliknąć na obrazek "Dodaj konferencję"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.