Aby móc dodać nowe wydarzenie, należy się zalogować

Konferencja „ESTETYKA JAKO NARRACJA I METANARRACJA”

Opcje dla wydarzenia

Konferencja „ESTETYKA JAKO NARRACJA I METANARRACJA”
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Gdańsk
Termin:
Od : czwartek, 27 września 2012 09:00
Do : piątek, 28 września 2012 18:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Polskie Towarzystwo Estetyczne

oraz

Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki
(Uniwersytet Gdański)

zapraszają na konferencję pod hasłem:

„ESTETYKA JAKO NARRACJA I METANARRACJA”
(Uniwersytet Gdański - WNS, 27-28 września 2012r.)

Konferencja poświęcona jest refleksji nad estetyką jako narracją
i metanarracją. Współcześnie estetyka nie ogranicza się do wąskiego spectrum jej tradycyjnych zagadnień i zainteresowań. Przeciwnie, znakiem ostatnich dekad jest postępujące zjawisko estetyzacji życia, w wyniku czego gwałtownie rozszerza się sfera przedmiotów zainteresowania tej dyscypliny.
W konsekwencji rozwija się również wewnętrzna różnorodność nurtów teoretycznych ujęć tak nowych obszarów refleksji estetycznej, jak i jej tradycyjnych zagadnień. Ta polifoniczność estetyki często przedstawiana bywa jako jej słabość, kiedy wskazuje się na brak zgody co do fundamentalnych zagadnień i podstawowych pojęć czy też brak wspólnej i uznanej powszechnie metody etc. Może się ona jednak również jawić jako wartość, ujawnia bowiem możliwą jednoczesną prawomocność wielu narracji. Niezależnie od tej rozwijającej się wielości, wciąż, jak się zdaje, w mocy pozostaje hipotetyczna możliwość sformułowania syntetycznej koncepcji estetyki lub jej uniwersalnej narracji; być może, to sama estetyka może stać się meta-narracją całej, wyłaniającej się współcześnie, formacji kulturowej.
Konferencja skierowana jest do estetyków, filozofów sztuki, a także do historyków i krytyków sztuki, literaturoznawców, artystów, a ponadto do antropologów i kulturoznawców, socjologów, politologów, pedagogów i psychologów. Jej celem jest udzielenie głosu tym wszystkim, którzy w swoich badaniach uwzględniają aspekt estetyczny. Konferencja ma być także forum wypowiedzi dla studentów i młodych badaczy zainteresowanych tą problematyką.
W ramach konferencji proponujemy następujące sekcje:

I. Blok pierwszy
Sztuka a etyka i moralność;
Sztuka a konstruowanie tożsamości;
Sztuka a globalizacja.
O możliwościach i formach różnego zaangażowania politycznego i społecznego;
II. Blok drugi:
Przyroda i natura jako fenomen estetyczny;
Od teorii piękna do teorii sztuki;
Przemiany w sferze wartości estetycznych i artystycznych;
III. Blok trzeci:
Sztuka i piękno w świecie życia codziennego;
Sztuka masowa, popularna i przemysł kulturowy;
Przestrzenie estetyzacji: design, miasto, moda, nauka etc.;
Estetyka nowych możliwości (sztuka w sieci, estetyka intermedialności, multimedia);
Słowo, dźwięk, obraz - korespondencja sztuk;
Metakrytyka sztuki - krytyka artystyczna;

Podczas dwudniowej konferencji proponujemy realizację powyższej problematyki. Pierwszy dzień będzie miał charakter międzynarodowy i będzie współorganizowany przez środowisko czasopisma „ESTETIKA: The Central European Journal of Aesthetics”. Zapraszamy do zgłaszania referatów na pierwszy dzień w języku angielskim.
Drugi dzień konferencji dotyczyć będzie tej samej problematyki. Zapraszamy do zgłaszania referatów w języku polskim. W tym dniu odbędzie się również zebranie Polskiego Towarzystwa Estetycznego.
Istotną cechą konferencji będzie udzielenie głosu młodym badaczom (studentom i doktorantom), stąd w ramach konferencji przewidujemy specjalny panel przeznaczony dla studentów ostatnich lat oraz młodych doktorantów, mający charakter konkursu na najlepszy esej. Będzie to pierwszy etap eliminacji w konkursie organizowanym corocznie przez czasopismo “ESTETIKA: The Central European Journal of Aesthetics”. Zapraszamy do zgłaszania propozycji w obu językach konferencji.

Termin zgłoszeń: 15 stycznia 2012

Strona internetowa: http://www.ifsid.ug.gda.pl/konferencje/narracje_metanarracje/
Dodaj konferencjęJeśli posiadasz informację o konferencji związanej z etyką, możesz dodać ją osobiście! Wystarczy najpierw się zalogować, a następnie kliknąć na obrazek "Dodaj konferencję"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.