Aby móc dodać nowe wydarzenie, należy się zalogować

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: Filozofia stosowana

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: Filozofia stosowana
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Łódź
Termin:
Od : sobota, 27 października 2012 10:00
Do : niedziela, 28 października 2012 19:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Filozofia oznacza nie tylko abstrakcyjną refleksję nad podstawami bytu czy zasadami poznania, może także służyć do zrozumienia określonych fenomenów życia społecznego, politycznego czy kulturowego. Wychodząc z takiego właśnie założenia w ramach V Łódzkich Warsztatów Filozoficznych podjęta zostanie problematyka z zakresu filozofii stosowanej. W XX i XXI wieku w wyniku przemian społecznych, kulturowych, moralnych, a także gwałtownego rozwoju technologii, przede wszystkim technologii informatycznych, na znaczeniu zyskał problem tożsamości. Z jednej strony mamy do czynienia z wielością tożsamości jednostkowych i wspólnotowych domagających się uznania, z drugiej zaś strony samo pojęcie tożsamości zostaje poddane w wątpienie.

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne poświęcone będą problematyce tożsamości, stojącymi przed nią wyzwaniami, jak i zagrożeniami. W ramach Warsztatów wyróżnione zostały trzy główne obszary refleksji:

1. Gender studies, podejmujące przede wszystkim problematykę indywidualnej aktywności osoby w kształtowaniu tożsamości podmiotowo-seksualnej.

2. Rzeczywistość wirtualna, która nie tylko otwiera nieznane dotąd możliwości kształtowania swojej tożsamości, lecz która stwarza również nowe zagrożenia i poddaje w wątpliwość samo pojęcie tożsamości.

3. Estetyka konfrontująca sztukę rozumianą jako fenomen typowo ludzki z tym, co określa się jako transludzkie lub transgatunkowe.

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne mają charakter interdyscyplinarny i skierowane są przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Ich zadaniem jest wymiana doświadczeń naukowych oraz zacieśnianie więzi między różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce. V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne służą także promocji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Filozofii UŁ i Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W tym roku V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne promują nową specjalizację na kierunku filozofia - filozofia stosowana.

Gościem specjalnym tej edycji będzie Michał Brzeziński – znany kurator i teoretyk sztuki, artysta wideo, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z jego ostatnich przedsięwzięć jest hodowla jego własnej tkanki mięśniowej w warunkach laboratoryjnych. Wyhodowana w ten sposób tkanka mięśniowa ma posłużyć do produkcji salami. Projekt ten stawia ważne pytania, m.in. dotyczące etyki spożywania mięsa zwierzęcego.

Położenie na mapie

Wczytywanie mapy...
Dodaj konferencjęJeśli posiadasz informację o konferencji związanej z etyką, możesz dodać ją osobiście! Wystarczy najpierw się zalogować, a następnie kliknąć na obrazek "Dodaj konferencję"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.