Drukuj |  Zamknij to okno.

Akty prawne chroniące prawa człowieka i obywatela

Typ
Język
Akty prawne chroniące prawa człowieka i obywatela
Akty prawne chroniące prawa człowieka i obywatela

• Deklaracja praw dziecka
• Deklaracja praw mniejszości
• Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981
• Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej
• Karta Narodów Zjednoczonych
• Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
• Konwencja w sprawie dyskryminacji kobiet
• Konwencja w sprawie dyskryminacji rasowej
• Międzynarodowy Pakt Praw gosp., społ. i kulturaln.
• Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz.
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Drukuj |  Zamknij to okno.