Prof. Jeff McMahan - kim jest?

Dodane przez w w Konferencje

Ju? od poniedzia?ku rusza Mi?dzynarodowa Konferencja "Etyka zabijania" 2011. Zapraszam do zapoznania si? z biogramem naszego go?cia specjalnego!

Jeff McMahan jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych, a tak?e prowadzi badania naukowe w Centrum for Human Values na Uniwersytecie Princeton.

Od 2009 roku jest wyr?nionym pracownikiem naukowym w Uehiro Centre for Practical Ethics, Uniwersytetu w Oxfordzie. Tytu? licencjacki (Summa cum Laude) z Literatury Angielskiej otrzyma? w 1976 roku na Uniwersytecie of the South (Sewanee). W 1978 roku, jako stypendysta Cecila Rhodesa, studiowa? filozofi?, polityk? oraz ekonomi? w Collageu Corpus Christi na Uniwersytecie w Oxfordzie, a w 1983 roku obroni? tam tytu? magistra. Studiowa? rwnie? w Collageu St. John na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie zajmowa? si? badaniami naukowymi jako Research Fellow.W 1986 roku otrzyma? tam tytu? doktora filozofii za prac? Problemy teorii populacji; jego promotorem by? znany filozof Bernard Wiliams.

Jeff McMahan jest autorem o?miu ksi??ek, m.in. jego Etyka zabijania, opublikowana w roku 2002 przez Oxford University Press, zosta?a powszechnie uznana, m.in. przez Biuletyn Etyki Medycznej. Jest autorem ponad dziewi??dziesi?ciu artyku?w naukowych, a tak?e posiadaczem wielu nagrd oraz stypendiw naukowych. Jeden z recenzentw przedstawi? McMahana jako jednego z czo?owych wsp?czesnych ameryka?skich etykw.

By? go?ciem wielu placwek naukowych na ca?ym ?wiecie, m.in. California Institute of Technology, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu Sztokholmskim, Uniwersytetu Stanforda, Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie, Universidad Torcuato di Tella w Buenos Aires, Uniwersytetu Sheffield w Wielkiej Brytanii.

Jest redaktorem lub cz?onkiem rady naukowej wielu pism naukowych, a tak?e recenzentem dla ?wiatowych wydawnictw naukowych, tj. Blackwell Publisher, Oxford University Press, Cambridge University Press, Columbia University Press. Jego zainteresowania obejmuj? etyk? praktyczn?, etyk? normatywn?, filozofi? polityczn? oraz teori? praw.

Magister filozofii, etyk. Specjalizacja: etyka wojny i interwencji wojskowych. Zainteresowania: filozofia spo?eczna i polityczna, bioetyka, neuroetyka.
Obecnie pracuj? dla Blackwell UK Ltd. i odbywam kurs Applied Ethics na Oxford University.
Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!

Komentarze

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.