Blogerzy

Aleksandra Staniewicz


Doktor nauk humanistycznych, polonistka w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie, słuchaczka studiów podyplomowych "Etyka w szkole", po których mam nadzieję zostać także nauczycielem etyki.

Łukasz Remisiewicz

Zainteresowania naukowe: filozofia języka, filozofia analityczna, pogranicza filozofii i socjologii, filozofia i socjologia religii, etyka, historia neopozytywizmu.

Marek Tylkowski

W Polsce ukończyłem studia magisterskie z historii. Przez dwa lata uczyłem się języka chińskiego w Shandong University w Chinach. Potem pracowałem w Shenzhen. Teraz mieszkam w Warszawie i pracuję w SWPS. Nazwałbym się filozofem, w znaczeniu jakie nadawali temu słowu starożytni Grecy, czyli inaczej mówiąc jestem miłośnikiem mądrości, której ciągle mi brakuje, a moje życie wypełniają jej poszukiwania.

Michał Forycki

Michał Forycki nie napisał/a notki o sobie.

Wojciech Sopel

Wojciech Sopel nie napisał/a notki o sobie.

Roman Tokarczyk

Prof. dr hab. Roman Tokarczyk jest prawnikiem i filozofem, specjalistą z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych, filozofii prawa, etyki prawniczej, komparaty-styki prawniczej, kultur prawnych i prawa amerykańskiego. Rozwija nowy nurt prawoznawstwa – biojurysprudencję.

Tomasz Żuradzki

Jestem filozofem - pracuję w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie.

Natasza Szutta

Adiunkt w Zakładzie Etyki i Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?, Gdańsk 2007; redaktor antologii Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010. Obecnie pracuje nad książką pod roboczym tytułem: Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem?