"Etyka zabijania" - refleksje po konferencji

Dodane przez w w Konferencje

Za nami pierwsza konferencja organizowana  przez nasz portal. Międzynarodowa konferencja „Etyka zabijania” odbyła się 16-17 maja na Wydziale Humanistycznym US. Gościem specjalnym konferencji był światowej sławy ekspert specjalizujący się w problematyce etyki zabijania, w szczególności etyki wojny, autor książki The Ethics of Killing, prof. Jeff McMahan z Rutgers University.

Tematyka konferencji:

Obrady referentów podzielone zostały na trzy sekcje tematyczne: Sekcję Bioetyki, Sekcję Etyki Społecznej oraz Sekcję Etyki w Religii, Kulturze, Literaturze, a w każdej z nich można było wyróżnić poszczególne grupy zagadnień, które były szeroko dyskutowane przez uczestników (również podczas przerw, obiadów i bankietu) . W Sekcji Bioetyki pojawiły się wystąpienia   związane z zagadnieniami: statusu moralnego, aborcji, tożsamości osobowej czy sytuacji granicznych związanych z chorobą i umieraniem. altPodczas Sekcji Etyki Społecznej poruszano kontrowersyjne tematy związane z konfliktami zbrojnymi, terroryzmem, torturami ale także pojawiły się referaty dotyczące etyki praw zwierząt. Jak nietrudno się domyślić ostatnia z sekcji charakteryzowała się niezwykłą różnorodnością tematyczną poruszając kwestie takie, jak problem aborcji czy eutanazji w różnych kulturach, po bardziej abstrakcyjne pytania dotyczące uniwersalności norm moralnych.

Na naszej stronie wciąż dostępne są abstrakty wystąpień uczestników konferencji (http://etykapraktyczna.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=30&Itemid=540) , ale planowane są również publikacje artykułów pokonferencyjnych w kolejnych numerach czasopisma naukowego Etyka Praktyczna (polecam najnowszy numer: http://etykapraktyczna.pl/pismo/numer2, w którym znajdziemy m.in. tłumaczenie artykułu głównego gościa konferencji).

Z uwagi na to, że nie mogłam uczestniczyć we wszystkich sesjach i wszystkich referatach (czego bardzo żałuję), uwaga moja skierowana była na Sekcję Bioetyki (pierwszego dnia konferencji) i Sekcję Etyki Społecznej (drugiego dnia konferencji). W ramach pierwszej sekcji na szczególną uwagę moim zdaniem zasługiwał m.in. referat dr Joanny Różyńskiej pt. Badania naukowe na embrionach i argument z potencjalności. Dawno nie słyszałam tak dobrego referatu, który z jednej strony zawierał bardzo przystępnie podaną kompilację współcześnie omawianych argumentów z potencjalności, z drugiej bardzo dobrze przygotowaną i zreferowaną bazę empiryczną, odnoszącą się do najnowszych badań z zakresu embriologii. Jeśli dobrze pamiętam, wnioskiem referatu było uznanie, że do ok. 16 dnia po zapłodnieniu nie da się bronić zarodka (np. przed możliwością aborcji) na gruncie argumentów z potencjalności. (dr Różyńska jest autorką książkiOd zygoty do osoby. Potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży”). Warte uwagi były też referaty dotyczące argumentów genetycznych przeciw aborcji, a konkretnie przypadku bliźniąt monozygotycznych, których autorzy dr hab. prof. US M.Rutkowski i dr T.Kąkol kontynuowali polemikę rozpoczętą na łamach naszego czasopisma (nr 1 i 2) i bloga (http://etykapraktyczna.pl/blog/etyka-medyczna/aborcja/aborcja-blizni%C4%99ta-monozygotyczne.html)

Drugiego dnia miałam szansę wygłosić własny referat pt. Zabijanie zwierząt. Przedstawiłam w nim argument przeciwko zabijaniu zwierząt opracowany m.in. w oparciu o esej „Śmierć” Thomasa Nagela. Wystąpienie rzecz jasna spotkało się z krytyką nawiązującą do znaczenia zabicia istoty, która nie zdaje sobie sprawy z tego co traci,  z tego jaką wartość ma życie. (Starałam się bronić tezy, że życie dla zwierząt jest waaltrtością instrumentalną wobec ich teraźniejszych preferencji, a dla zakazu ich zabijanie nie musi być konieczne, by były one świadome tego czym i jak istotne jest życie). Z uwagi na problematykę, którą się zajmują niezwykle ciekawe okazały się dla mnie referaty: dr Krzysztofa Saji (który pokazał, dlaczego przeciętny wegetarianin postępuje moralnie gorzej niż osoba, która z produktów odzwierzęcych spożywałaby jedynie umiarkowane ilości wołowiny, a zarazem utwierdził mnie w przekonaniu, że weganizm jest najrozsądniejszym wyjściem, jeśli chce się dbać o interesy i prawa zwierząt), oraz referat mgr Darii Schetz pt. Wpływ diety wegetariańskiej na organizm ludzki a decyzje żywieniowe, który był bardzo dobrym podsumowaniem szkodliwego wpływu nadmiernego spożycia mięsa, oraz obaleniem mitów dotyczących wegetariańskiego i wegańskiego sposobu odżywiania się.

Rozważania dr Saji można przeczytać na naszym blogu (http://etykapraktyczna.pl/blog/etyka-ekologiczna/gatunkowy-szowinizm/beefizm-vege-utylitaryzm.html oraz http://etykapraktyczna.pl/blog/etyka-ekologiczna/gatunkowy-szowinizm/etyka-wyzwolenie-ryb.html) . Mam również nadzieję, że wkrótce będzie dostępna na naszej stronie prezentacja mgr Schetz.

Dużym zaskoczeniem dla mnie był referat mgr Moniki Gmurek,  którego tytuł: Pomiędzy logiką władzy a jej ekscesami nie sugerował (bynajmniej dla mnie)podjęcia niezwykle interesującej tematyki, jaką jest stosowanie tortur, które prelegentka uznała za nie możliwe do uzasadnienia (m.in. odwołując się do braku skuteczności takich metod i empirycznych przykładów dotyczących np. słynnego składania fałszywych zeznań przez torturowanych więźniów bazy Guantanamo).

 Prof. Jeff Mc Mahan:

prof. Jeff McMahanPodczas konferencji miały miejsce dwa wykłady naszego głównego gościa, prof. Jeffa Mc Mahana, które były wykładami otwartymi, tłumaczonymi na język polski. Oczywiście wizyta profesora spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Na samym wykładach obecnych było za każdym razem ok. 80-100 osób oraz licznie pokazały się media. Gazeta Wyborcza korzystając z okazji przeprowadziła wywiad z profesorem: http://wyborcza.pl/1,75477,9631039,Ben_Ladena_trzeba_bylo_schwytac.htmlNa naszej stronie znajdują się już liczne publikacje autorstwa Jeffa Mc Mahana (udostępnione  specjalnie dla nas przez profesora), a wkrótce udostępnimy nagrane podczas konferencji wykłady oraz przeprowadzony przez Beginę Sławińską bardzo ciekawy wywiad, w którym padają pytania dotyczące etyki wojny, pacyfizmu, ale także dowiecie się dlaczego prof. McMahan jest wegetarianinem. Podczas konferencji profesor uczestniczył w obradach sekcji (miał przy sobie tłumaczkę, która doskonale radziła sobie z przekładaniem treści wystąpień), zadawał pytania, oraz dyskutował podczas przerw, obiadu i bankietu z uczestnikami.

Kwestie organizacyjne:

Wydaje mi się, że pod względem organizacji konferencja wypadła dobrze. Może naszym błędem było nie zamieszczenie „znaków drogowych” wskazujących jak dotrzeć do  Sali Rady Wydziału, oraz na poszczególne sekcje, za co uprzejmie przepraszam. Obrady sekcji były otwarte dla wolnych słuchaczy w związku z czym można było liczyć na ciekawe pytania osób z poza kręgu akademickiego. Wielu uczestników zadawało też pytanie o drukowaną publikacją pokonferencyjną. Już dawno ustaliliśmy, że czasopismo Etyka Praktyczna będzie tak jak Diametros czasopismem internetowym, co gwarantuje dużo większy zasięg, niż drukowanie kilkudziesięciu tomów, co wiąże się z znacznym wzrostem kosztów. Ponadto czasopismo internetowe pozwala na ściąganie interesujących nas artykułów, bez konieczności zakupu całego tomu, co moim zdaniem jest bardzo ważne dla naukowców, których pułki uginają się od książek, kser i czasopism itd.

            Podsumowując, konferencję uważam za niezwykle udaną. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać współpracę z referentami oraz zachęcić ich do licznych dyskusji, oraz zamieszczania swoich artykułów, refleksji na łamach naszego czasopisma, czy blogów (naukowego i publicystycznego).

alt                                 
Zdjęcia z konferencji są auorstwa dr Krzysztofa Hubaczka (http://www.foto.hubaczek.pl/)

 

Aktualnie zajmuje się tematem moralnego statusu zwierząt w Zakładzie Etyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od czasu do czasu publikuję artykuły popularnonaukowe związane z tematyką mojej pracy oraz prowadzę wykłady o prawach i interesach zwierząt pozaludzkich.
Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!

Komentarze

 • Wacław Janikowski
  Wacław Janikowski niedziela, 29 maja 2011

  O konferencji

  Urszulo, dziękuję za refleksje. Warto dać też sprawozdanie np. do „Ruchu Filozoficznego”. Mogłem uczestniczyć tylko w pierwszym dniu, tracąc niestety referaty mgr Urszuli Zarosy i dr Krzysztofa Saji. Ale w pierwszym dniu korzystałem z wszystkiego, z czego było można bez rozdwojenia się. Niektóre referaty były pozytywną niespodzianką, w tym m.in. referat mgr Katarzyny Krzesak nt. sensowności tortur (przy tym ciekawe uwagi prof. Marka Wichrowskiego; pani referowała w przyśpieszonym tempie, ale interesująco), jak też dr Nataszy Szutty nt. kontrowersyjnych zarzutów m.in. Gilberta Harmana wobec etyki cnót. Przy okazji zgodziliśmy się, że „eksperyment stanfordzki” Ph. Zimbarda jest przereklamowany. Zawsze irytuje mnie nadużywanie tego badania do wyprowadzania radykalnych konkluzji. Prof. Jeff McMahan był świetny. Klarowność jego wykładów jest wzorcowa. Dość zafrapowały mnie, również pozytywnie (choć trochę mnie „zmieszały”), argumenty dr Romana Godlewskiego na rzecz tezy o nieracjonalności samobójstwa i eutanazji powodowanej miłosierdziem. Będę musiał wrócić do tej kwestii. Szkoda, że nie mogłem wysłuchać dyskusji w związku z wystąpieniami prof. Mirosława Rutkowskiego i dr Tomasza Kąkola, ale poczułem się w obowiązku uczestniczyć we własnej sekcji Etyki Społecznej.

  Cieszę się też, że konferencja była motywującą okazją, aby wypracować artykuł polemiczny do artykułu McMahana nt. dopuszczalności terroryzmu [Intention, Permissibility, Terrorism, and War, 2009; plik PDF do pobrania ze strony http://etykapraktyczna.pl/katalog-etyki/1162-jeff-mcmahan-intencja-dopuszczalno" rel="nofollow">http://etykapraktyczna.pl/katalog-etyki/1162-jeff-mcmahan-intencja-dopuszczalność-terroryzm-i-wojna-intention-permissibility-terrorism-and-war.html?task=viewlink]. Tekst będzie dostępny najprawdopodobniej w postaci artykułu w numerze pokonferencyjnym EP. Najważniejszym osiągnięciem było dla mnie przyznanie prof. McMahana, że: utylitaryzm reguł jest najlepszą teorią, jaką zna (mimo, że jej nie przyjmuje) oraz to, że w dyskusji dotyczącej mojego referatu wymierzonego w artykuł McMahana uznał on ważność moich argumentów. Nie znaczy to oczywiście, że przyjął moje rozwiązania.

  Ogólnie konferencja była duża i udana. Różnorodność reprezentowanych środowisk była w tym wypadku atutem. Gratulacje dla wszystkich organizatorów, w szczególności dr Krzysztofa Saji i mgr Beginy Sławińskiej, jak też dla pań doktorantek i jednej pani magistrantki, które trzymały czas w obradach. Dr Krzysztof Hubaczek zrobił jak zwykle udane zdjęcia. Możliwe, że znajdę czas, aby w przyszłym roku zorganizować with a little help from my colleagues już czwartą konferencję pod patronatem naszego Zakładu, chyba znowu nad morzem, jak sugerował prof. Rutkowski. Ale to kwestia jeszcze do przemyślenia.

  Pozdrawiam

  Wacław Janikowski

 • Begina Cox
  Begina Cox poniedziałek, 30 maja 2011

  Się działo! Oby więcej i częściej.

  a osobiście cieszę się, że Jeff przyjechał. Pomimo licznych deadlinów i masy pracy znalazł dla nas czas. Dosięgnął nas, mnie, niesamowity przywilej goszczenia go. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę z nim uczestniczyła w Oxford WarGroup Meeting (na pewno opiszę to spotkanie na stronie EP, aby każdy mógł z tego skorzystać). Jeff to człowiek niesamowicie mądry, pokorny i sympatyczny - miałam nosa obierając go za autorytet w dziedzinie etyki wojny i tematyki mojej magisterki! Poza tym Jeffowi spodobał się plakat naszej konferencji; jestem także dumna, że zapanowało takie 'naukowe porozumienie' pomiędzy Jeffem a prof. Mirosławem Rutkowskim - moim osobistym promotorem. (także i dr Wacławem Janikowskim, do którego wystąpienia Jeff nawiązał w drugim wykładzie) :)

  Osobiście, z perspektywy osoby non stop towarzyszącego Jeffowi, konferencja wydała mi się bardzo dobrze zorganizowaną i przyjazną (na pewno znalazły się pewne niedociągnięcia; nauczka na przyszłość - pozwoli ona już nie dopuścić do ich zaistnienia na kolejnej konferencji). Cieszę się, że miałam możliwość posłuchania 'na spokojnie' niektórych wystąpień (o historii tradycyjnej teorii wojny sprawiedliwej - przede wszystkim). Nie ukrywam, że dość intrygującym okazał się referat, który udowadniał, że po zalegalizowaniu aborcji w USA spadła przestępczość... (Zastanowiło mnie, czy wpływ na to miało wyeliminowanie potencjalnych przestępców, czy potencjalni rodzice mogli okazać się w przyszłości przestępcami z racji napięć związanych z posiadaniem dziecka).

  Bardzo się cieszę Panie Doktorze Wacławie i dziękuję za miłe słowa; dziękuję za 'tytułowy awans', niestety magistrem jeszcze nie jestem - choć żywię nadzieje, że otrzymam ten tytuł już niedługo. Ula Tobie również dziękuję. Jestem również bardzo zadowolona z pracy jaką wykonała Marlena Gawlik (tłumaczka symultaniczna towarzysząca Jeffowi podczas referatów). Okazała się być taką jaką mi ją przedstawiono na anglistyce - świetną studentką, biegłą w angielskim.

  Kto nie uczestniczył w konferencji ten trąba! ;)

  PS. Dziękuję trójce studentów: Joannie Ciechońskiej, Michałowi Wadasowi oraz Wojciechowi Skrzypcowi, za nieocenioną pomoc przy organizacji podczas konferencji.

 • Radosław Domachowski
  Radosław Domachowski niedziela, 05 czerwca 2011

  re

  Jestem trąbą.:p

 • Begina Cox
  Begina Cox poniedziałek, 06 czerwca 2011

  re re

  Przykro mi :P

 • Tomasz Wilk-Grzelak
  Tomasz Wilk-Grzelak poniedziałek, 20 czerwca 2011

  Serce rośnie!

  A mnie aż ponura gęba rozjaśniła się pod wpływem entuzjazmu i zaangażowania Pani Już Wkrótce Magister Beginy Sławińskiej. Coraz rzadziej ogląda się takie cudne obrazki :D
  Powodzenia na Oxford WarGroup Meeting z "Jeffem" ;) Podpisano: Trąba z Łodzi:p

 • Begina Cox
  Begina Cox wtorek, 12 lipca 2011

  Jerychońsko...

  Trąbo z Łodzi,

  Dziękuję za tak miłe słowa! hehe... :) Mam nadzieje, że kiedyś się poznamy - status 'trąby' trzeba się pozbyć :>

  Już Pani Magister Begina ;)

 • Najpierw zaloguj się a potem wyślij komentarz
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.