About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Aktor Teatru "Krzyk"
Pasjonata Teatru oraz ró?nego rodzaju sztuki
AArtysta
P?e?
M??czyzna
Urodziny
04/04/1990

Informacje kontaktowe

Strona internetowa
www.krzyk.art.pl
Telefon komórkowy
727639018
Miejscowo??
Kolonia Radzanek/Maszewo/Szczecin

Wykszta?cenie/Praca

Firma
Teatr Krzyk
Zawód
Aktor

Friends

 • No friends yet
Mateusz Zadala
Mateusz Zadala
 • Karma
 • Member since
 • Monday, 10 May 2010 09:11
 • Last online
 • 10 years ago
 • Profile views
 • 1286 views

Moje recenzje w katalogu

UĆŒytkownik nie napisaƂ jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

?amanie praw cz?owieka w Rosji 07 June 2010 865 odwiedzin

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.