About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello?skiego; laureatka nagrody dla m?odych naukowców magazynu „POLITYKA” (2011), stypendium Fulbrighta (Boston University, 2011); stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START, 2009). Zainteresowania naukowe: filozofia prawa, filozofia polityczna, etyka (w tym bioetyka).
P?e?
Kobieta

Informacje kontaktowe

Strona internetowa
http://jagiellonian.academia.edu/MartaSoniewicka
Miejscowo??
Kraków

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
Doktor
Nazwa uczelni
Uniwersytet Jagiello?ski
Najwa?niejsze publikacje
Ksi??ka uatorska pt. „Granice sprawiedliwo?ci, sprawiedliwo?? ponad granicami (Wolters Kluwer 2010); ksi??ka wspó?autorska, m.in. z J. Stelamchem, pt. „Paradoksy bioetyki prawniczej” (Wolters Kluwer 2010).

Friends

 • No friends yet
Marta Soniewicka
Marta Soniewicka
 • Karma
 • Member since
 • Wednesday, 18 January 2012 17:25
 • Last online
 • 8 years ago
 • Profile views
 • 2193 views
 • Profile Type
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.