Video Information

Urszula Zarosa » 4pm - Feb 7, 2011

Wyk?ad Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii", który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t". Wyk?ad i Panel odby?y si? 5...

Ocena: 2.5 (513 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl