Etyka policji

Etyka policji
Listings RSS
Add your listing here

Zasady etyki zawodowej policjanta

Załącznik do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji Z dnia 31 grudnia 2003 r. dotyczący Zasad etyki zawodowej policjanta

Active Groups

No active groups.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl