About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Dr Wac?aw Janikowski. Etyk, metaetyk. Adiunkt w Zak?adzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Zainteresowania naukowe: etyka, metaetyka, filozofia j?zyka (znaczenie i odniesienie, empiryzm a transcendentalizm), filozofia umys?u i neuronauka (?wiadomo??, reprezentowanie, przekonania i chcenia, procesy decyzyjne, wola), psychologia moralno?ci, psychologia osobowo?ci, psychologia ewolucyjna, filozofia psychologii. W filozofii naturalista metodologiczny. W etyce obiektywny utylitarysta czynów i subiektywny umiarkowany utylitarysta zasad. Zwolennik kulturowego pluralizmu utylitaryzmów zasad. Autor ksi??ki „Naturalizm etyczny we wspó?czesnej filozofii analitycznej”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008 [http://semper.istore.pl/pl,product,380863,naturalizm,etyczny.html]. Przygotowuje prac? monograficzn? dotycz?c? kompatybilistycznych uj?? wolnej woli i odpowiedzialno?ci moralnej. E-mail:
P?e?
M??czyzna

Informacje kontaktowe

Adres
janiwac@poczta.fm
Miejscowo??
Szczecin

Wykszta?cenie/Praca

Firma
Zak?ad Etyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeci?ski
Nazwa szko?y
Uniwersytet Szczeci?ski
Adres szko?y
Ul. Krakowska 71
71-017 Szczecin
Zakres kompetencji
na stronach EP: Redaktor Encyklopedii Etyki
Kierunek studiów
Filozofia
Zawód
adiunkt, pracownik naukowy i nauczyciel akademicki
Stopie? naukowy
dr
Nazwa uczelni
Uniwersytet Szczeci?ski
Rok uzyskania dyplomu
2004, UMK Toru?
Najwa?niejsze publikacje
„Naturalizm etyczny we wspó?czesnej filozofii analitycznej”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008 [http://semper.istore.pl/pl,product,380863,naturalizm,etyczny.html].
Wac?aw Janikowski
Wac?aw Janikowski
9 years ago
 • Karma
 • Member since
 • Thursday, 14 January 2010 09:55
 • Last online
 • 6 years ago
 • Profile views
 • 17977 views

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

2012-02-07 18:43:16
.....
2012-01-16 05:33:52
.....
2011-07-19 15:09:09
.....
2011-06-30 01:20:52
.....
«StartPrev1234NextEnd»

Uczestnicz? w wydarzeniach

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.