Kategorie fimĂłw (Pomoc rozwojowa)

Zobacz film
Kategoria: Pomoc rozwojowa
Oceniany 3
Autorka ksi??ki "Dead Aid" Dambisa Moyo w wywiadzie dowodzi, ?e pi?tnastoletnia praktyka pomocy Afryce jednoznacznie wskazuje, i? pomoc rozwojowa jak i humanitarna przyczynia si? do wi?kszych...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl