Video Information

Dawid Przybysz » 6am - May 29, 2010
Druga cz??? wyk?adu z serii "Poj?cie zarz?dzania i ewolucja idei zarz?dzania" (Concept of Management and Evolution of Management thought) pt. "Zarz?dzanie i spo?ecze?stwo: Odpowiedzialno?? spo?eczna...
Ocena: 2.6 (508 Głosy)

You need to log in to comment an article

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl