Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Psychiatria

Psychiatria
Listings RSS
Add your listing here

Etyka w psychoterapii - etyka psychoterapeuty

Etyczny charakter psychoterapii wydaje się najistotniejszy w myśleniu autora o psychoterapii. Daje mu pierwszeństwo, gdyż zarówno cele, metody, zasady, możliwe następstwa, konsekwencje i skutki psychoterapii posiadają aspekt etyczny, tj. rozpatrywane mogą ...

Definicja choroby psychicznej i strategie dyskursywne p...

Wypowiedź Jana Hartmana na temat definicji choroby psychicznej.

Typlink
Językpolski

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl