Jeff McMahan - Nasi przyjaciele zwierzęta (Our fellow creatures) Featured

"This paper defends ‘‘moral individualism’’ against various arguments
that have been intended to show that membership in the human species or participation
in our distinctively human form of life is a sufficient basis for a moral status higher than
that of any animal. Among the arguments criticized are the ‘‘nature-of-the-kind
argument,’’ which claims that it is the nature of all human beings to have certain higher
psychological capacities, even if, contingently, some human beings lack them, and
various versions of the idea that there is a special form of life that allhuman beings share
but of which no animal can be a full participant. The paper concludes that none of these
arguments succeeds in demonstrating that there are moral reasons to permit animals to
be treated less well than members of our own species whose psychological capacities
and potential are no higher than those of the animals."...
Images (1)
Reviews (1)
byuzarosa

August 5, 2011

Bardzo dobry artykuł krytykujący szowinizm gatunkowy z perspektywy moralnego indywidualizmu. McMahan przywołuje różne stanowiska wspierające tezę o wyjątkowym statusie moralnym człowieka: jedne odnoszą się do wyjątkowości wynikającej z posiadania określonego kodu genetycznego, inne odwołują się do racjonalności, kultury, czy relacji społecznych. W jasny i klarowny sposób McMahan kolejno rozprawia się z nimi zostawiając nas z niemal koniecznością zmiany naszego podejścia do zwierząt.

Submit review»

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl