Jeff McMahan - Zaburzenie poznawcze a wzmocnienie poznawcze (Cognitive Disability and Cognitive Enhancment)

"This essay explores problems of consistency among commonsense
beliefs about the comparative moral status of animals, fetuses, and human beings
congenitally endowed with cognitive capacities and potential no higher than those
of higher animals. The possibility of genetic cognitive enhancement exacerbates
some of these problems, but also offers new resources for understanding the basis
of our moral status as inviolable."...
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl