Czy etyka lekarska jest potrzebna?

Pytanie postawione w tytule wystąpienia może wydawać się retoryczną prowokacją. Żyjemy wszak w dobie rozkwitu wielu etyk zawodowych z etyką biznesu i etyką medyczną na czele.
Z racji zatem swego istnienia i dynamicznego rozwoju etyka lekarska i medyczna są chyba potrzebne? A jednak – jak będę starał się pokazać – tytułowe pytanie nie jest retoryczno-prowokujące, lecz zapytuje o coś bardzo istotnego w praktyce lekarskiej: czy i w jakim stopniu potrzebna jest etyka zawodu lekarskiego?

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl