Doświadczenie z embrionami ludzkimi w świetle normy personalistycznej.

Autor pisze, że jeśli człowiek jest osobą, i jeśli "być osobą" jest to sytuacja ontyczna, a nie wynik jakiejś tylko umowy społecznej, i jeśli ludzki embrion jest co najmniej potencjalnie osobą to kantowska norma personalistyczna, iż osoby
nie wolno traktować jako środka do celu, będzie wymuszała zarówno zakaz klonowania człowieka,
używania ludzkich embrionów do doświadczeń, jak również wszelkiej postawy własnościowej wobec jakiejkolwiek ludzkiej istoty. Zwraca też uwagę na to, że klonowanie człowieka to usunięcie przez technikę miłości z początków ludzkiego życia.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl