Etyka seksualna

W Polsce niemal nie zwraca się natomiast uwagi na problem relacji między płciami oraz stereotypów związanych z płcią funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Uzgodnienie wspólnego stanowiska nie byłoby na tym polu tak trudne jak w kwestiach dotyczących bezpośrednio zachowań seksualnych. Jeżeli zatem etyka seksualna byłaby w stanie sformułować postulaty dotyczące kontaktów seksualnych, które byłyby możliwe do zastosowania w skali całego społeczeństwa, to postulat wprowadzenia do edukacji materiałów, dzięki którym nastąpiłaby zmiana sposobu postrzegania kobiet i mężczyzn oraz ról pełnionych przez nich w społeczeństwie, wydaje się w pełni uzasadniony.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl