Etyka. Etyka zawodowa. Prawo

W jakiej relacji pozostaje etyka zawodowa w stosunku do tak zwanej etyki ogólnej? Czym powinna się charakteryzować etyka zawodowa uwzględniając
przedstawione odróżnienia? Czy uchwalanie, kodyfikowanie lub ustalanie zasad deontologicznych jest równoznaczne z ich ustanawianiem przez organ samorządu zawodowego, czy też polega raczej na ich odkrywaniu i ogłaszaniu?
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl