Platon - między etyką, a polityką

Państwo - arcydzieło Platona - jest wszystkim zarazem: rozprawą z zakresu etyki i filozofii politycznej i traktatem dotyczącym zagadnień ontologii i estetyki. Jest miejscami pamfletem politycznym, ale też poematem, w którym w pełni dochodzi do głosu poetycki talent autora. Ten fakt skłania wielu interpretatorów i komentatorów do pomijania innego ważnego faktu: początek rozważaniom Platona daje problematyka etyczna. Centralne pytanie Państwa brzmi: "kim jest człowiek sprawiedliwy"? Pytania: "co to jest państwo sprawiedliwe"? i "co to jest sprawiedliwość"? pojawiają się później jako pytania pomocnicze, to jest pytania, które mogą pomóc w rozwikłaniu tej kwestii centralnej.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl