Ethics of Abortion: Is it Moral or Immoral to Have an Abortion?

Usually debates about abortion focus on politics and the law: should abortion be outlawed and treated like the murder of a human person, or remain a legal choice available to all women? Behind the debates are more fundamental ethical questions which aren’t always given the specific attention they deserve. Some believe that the law shouldn’t legislate morality, but all good law is based upon moral values. A failure to openly discuss those values can obscure important discussions.
Rating
ā˜…ā˜…
1 vote
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Reviews (1)
byuzarosa

August 2, 2010

2 of 2 people found this review helpful
Artyku? krótko opisuje jakie problemy powstaj? przy omawianiu tematu aborcji i to jest jego g?ównym zadaniem. Czasem pojawiaj? si? odpowiedzi, co wydaje si? by? zb?dnym, bowiem pozbawia go neutralno?ci pogl?dowej, gdy twierdzi si? tam co jest/by?oby etycznym zachowaniem(zamieszczone tam argumenty ?atwo jest podwa?y?). Zatem pozytywna jego strona to zwrócenie uwagi na pytania jakie w kwestii aborcji musimy sobie zada? - takie, jak: czy p?ód jest osob?? czy kobieta ma etyczne zobowi?zanie wobec niego? czy s?uszny jest argument z autonomii cia?a? czy ojciec dziecka powinien mie? udzia? w decyzji na temat aborcji? czy etycznym jest zmuszanie do donoszenia ci??y i urodzenia niechcianego dziecka.
Negatywna strona to jednostronne, krótkie odpowiedzi, które upraszaj? problem.
Artyku? zmusza jednak do refleksji, wi?c warto przejrze?.

Submit reviewĀ»

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl