Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

asiuha

Listings(10)

Kodeks etyki sędziów

Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów.

Problemy metodologiczne badań naukowych w opiece paliat...

Rozważania na temat prowadzenia badań naukowych w czasie opieki paliatywnej.

Kodeks etyki dziennikarskiej

Na podstawie Karty Etycznej Mediów oraz deklaracji Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy powstał Kodeks etyki dziennikarskiej.

Działanie lekarza bez zgody pacjenta w świetle Konwencj...

Rozważania na temat działania lekarza bez zgody pacjenta na podstawie Konwencji Bioetycznej.

Kodeks etyki reklamy

Kodeks reklamy stanowi zbiór zasad, jakimi powinny kierować się przedsiębiorcy, osoby prawne i fizyczne, zajmujące się działalnością w zakresie reklamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Etyczne aspekty sztuki osób niepełnosprawnych

Refleksje na temat świadomości związanej z celowością działania twórczego osób niepełnosprawnych oraz potrzeby serca osoby upośledzonej i twórczej.

Typlink
Językpolski

Definicja choroby psychicznej i strategie dyskursywne p...

Wypowiedź Jana Hartmana na temat definicji choroby psychicznej.

Category:Psychiatria
Typlink
Językpolski

Kodeks etyczno- zawodowy psychologa

Kodeks stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych obowiązujących członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Etyczny problem samobójstwa

Autor dokonuje przeglądu poglądów na temat samobójstwa przez wszystkie epoki. Od starożytności pogańskiej do współczesnej filozofii.

Category:Samobójstwo

Kodeks Etyki Adwokackiej

Zbiór zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl