Między biologią a etyką – seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, pytania i zagrożenia

„Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie obcowania, intymności, ekspresji uczuć, przyjemności, czułości i miłości. Prawa seksualne są uniwersalnymi prawami człowieka, bazującymi na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich."
Autorka omawia problem seksualności osób intelektualnie niepełnosprawnych próbując odpowiedzieć na pytania takie, jak: "Czy osoby niepełnosprawne intelektualnie mają bezwzględne prawo do wyrażania własnej seksualności?
Czy mają także prawo do utrzymywania kontaktów seksualnych? Czy możliwe są sytuacje ograniczenia tego prawa? Czy kontakty seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie mogą być realizowane wyłącznie w związkach małżeńskich? "
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl