Etyka w dziennikarstwie obywatelskim

Wyst?pienie prof. Wies?awa Godzica w czasie konferencji pt. "Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim", 20 marca 2009 r. Szko?a Wy?sza Psychologii Spo?ecznej.
Images (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl