piątek, 11 czerwca 2010 10:32

Polityka prywatności

§ 1. WSTĘP:
Niniejsza Polityka prywatności portalu EtykaPraktyczna.PL została sporządzona w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Polityka prywatności jest dostępna pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.
§ 2. ZBIERANE DANE:
Aktywne - to dane, które Użytkownik decyduje się świadomie wprowadzić do systemu. Są to wszelkie dane podawane podczas procesu rejestracji (jak imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail), dane uzupełniające profil (takie jak zawód, wykształcenie, stan cywilny, zainteresowania, itd.), wszelkie wypowiedzi Użytkownika w grupach, blogu, komentarzach oraz wysyłanych wiadomościach, itp. Ponadto Administratorzy przechowują wszystkie wiadomości wysłane do nich przez Użytkowników. Wszelkie dane aktywne są zbierane od Użytkowników dobrowolnie.
Pasywne - to takie dane, które są zbierane podczas odwiedzin portalu automatycznie, niezależnie od Użytkownika. Są to m.in. adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, itd.
§ 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH:
Wszystkie zbierane dane są odpowiednio zabezpieczone przed atakami i wglądem osób nieupoważnionych. Administratorzy oświadczają, że dane te nigdy nie będą sprzedawane osobom trzecim oraz udostępniane osobom nieupoważnionym. Należy jednak pamiętać, że większość danych aktywnych jest publikowana w portalu w postaci jawnej i jest widoczna dla innych Użytkowników. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty Użytkowników wynikające z publikacji przez nich wszelkich danych.
W szczególnych przypadkach, np. kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa dane zostaną udostępnione odpowiednim organom ścigania. Dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności użytkowników.
§ 4. KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM:
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz poprzez skrzynkę pocztową na portalu. Wiadomości mogą dotyczyć zarówno funkcjonowania portalu (np. zmiany w działaniu portalu, itd.), jak i użytkowania konta (np. wiadomości informacyjne o nowych wyzwaniach, wiadomościach, zablokowanie konta, itd.). Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w ustawieniach portalu w swoim profilu. Ustawienia portalu dostępne są pod adresem http://etykapraktyczna.pl/profil/prywatnosc.html
§ 5. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH:
Użytkownicy mają możliwość samodzielnego wprowadzania zmian w publikowanych przez siebie danych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto, a dostęp do opublikowanych przez niego danych zostanie zablokowany. Należy pamiętać, że usunięcie konta wiąże się z niewyświetlaniem ich w portalu, a nie ich fizycznym usunięciem z bazy danych. Jest to spowodowane względami technicznymi.
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub zmiany danych niezgodnych z polskim prawem lub Regulaminem portalu.
§ 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI:
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez publikację nowej pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.
§ 7. KONTAKT:
W razie wątpliwości dotyczących Regulaminu, Polityki prywatności lub działania portalu prosimy o kontakt przez formularz dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl/kontakt.html lub na administrator@etykapraktyczna.pl
§ 1. WSTĘP:
Niniejsza Polityka prywatności portalu EtykaPraktyczna.PL została sporządzona w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.

§ 2. ZBIERANE DANE:Aktywne - to dane, które Użytkownik decyduje się świadomie wprowadzić do systemu. Są to wszelkie dane podawane podczas procesu rejestracji (jak imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail), dane uzupełniające profil (takie jak zawód, wykształcenie, stan cywilny, zainteresowania, itd.), wszelkie wypowiedzi Użytkownika w grupach, blogu, komentarzach oraz wysyłanych wiadomościach, itp. Ponadto Administratorzy przechowują wszystkie wiadomości wysłane do nich przez Użytkowników. Wszelkie dane aktywne są zbierane od Użytkowników dobrowolnie.Pasywne - to takie dane, które są zbierane podczas odwiedzin portalu automatycznie, niezależnie od Użytkownika. Są to m.in. adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, itd.
§ 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH:
Wszystkie zbierane dane są odpowiednio zabezpieczone przed atakami i wglądem osób nieupoważnionych. Administratorzy oświadczają, że dane te nigdy nie będą sprzedawane osobom trzecim oraz udostępniane osobom nieupoważnionym. Należy jednak pamiętać, że większość danych aktywnych jest publikowana w portalu w postaci jawnej i jest widoczna dla innych Użytkowników. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty Użytkowników wynikające z publikacji przez nich wszelkich danych. W szczególnych przypadkach, np. kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa dane zostaną udostępnione odpowiednim organom ścigania. Dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności użytkowników. 

§ 4. KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM:
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz poprzez skrzynkę pocztową na portalu. Wiadomości mogą dotyczyć zarówno funkcjonowania portalu (np. zmiany w działaniu portalu, itd.), jak i użytkowania konta (np. wiadomości informacyjne o nowych wyzwaniach, wiadomościach, zablokowanie konta, itd.). Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w ustawieniach portalu w swoim profilu. Ustawienia portalu dostępne są pod adresem http://etykapraktyczna.pl/profil/prywatnosc.html

§ 5. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH:
Użytkownicy mają możliwość samodzielnego wprowadzania zmian w publikowanych przez siebie danych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto, a dostęp do opublikowanych przez niego danych zostanie zablokowany. Należy pamiętać, że usunięcie konta wiąże się z niewyświetlaniem ich w portalu, a nie ich fizycznym usunięciem z bazy danych. Jest to spowodowane względami technicznymi.Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub zmiany danych niezgodnych z polskim prawem lub Regulaminem portalu.

§ 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI:
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez publikację nowej pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.

§ 7. KONTAKT:
W razie wątpliwości dotyczących Regulaminu, Polityki prywatności lub działania portalu prosimy o kontakt przez formularz dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl/kontakt.html lub na administrator@etykapraktyczna.pl
Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!

Konferencje

Brak nadchodzących wydarzeń

Prenumeruj emailem