piątek, 11 czerwca 2010 12:00

Regulamin

§ 1. WSTĘP:

Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Reguluje on sposób i zasady działania portalu EtykaPraktyczna.PL, dostępnego pod adresem internetowym http://etykapraktyczna.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratorów portalu.


§ 2. DEFINICJE:

 1. Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający portalem EtykaPraktyczna.Pll oraz udostępniający go Użytkownikom.

 2. Baza kont - zbiór wszelkich danych zamieszczanych w portalu dobrowolnie i zgodnie z regulaminem przez Użytkowników. Dane te są przetwarzane i gromadzone za zgodą Użytkowników przez Administratorów w celu świadczenia usług, o których mowa w regulaminie.

 3. EtykaPraktyczna.Pl- internetowy portal dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl.

 4. Blog - miejsce dla wybranych przez Redakcję użytkowników w portalu EtykaPraktyczna.pl, gdzie mogą oni umieszczań napisane przez siebie artykuły.

 5. Czarna lista - lista Użytkowników zablokowanych przez danego Użytkownika, którzy nie mają dostępu do Jego profilu, bloga, grup, filmów.

 6. Filmy - miejsce w portalu EtykaPraktyczna.Pl, gdzie Użytkownicy mogą zamieszczać filmiki z serwisu Youtube i serwisów podobnych. Pliki te nie są przechowywane na serwerze portalu EtykaPraktyczna.Pl

 7. Grupy- miejsce w portalu EtykaPraktyczna.Pl, gdzie Użytkownicy mogą prowadzić rozmowy na interesujące ich tematy.

 8. Galeria - zbiór zdjęć Użytkownika, dobrowolnie opublikowany przez Niego w profilu.

 9. Komentarz - wypowiedź Użytkownika na temat innego Użytkownika, artykułów, zdjęć, filmów, itp.

 10. Konto - miejsce Użytkownika w portalu EtykaPraktyczna.Pl udostępniane mu po dokonaniu rejestracji, gdzie wprowadza on osobiście i dobrowolnie dane i zarządza nimi.

 11. Login - unikalna nazwa Użytkownika, podana przez niego podczas rejestracji, służąca do logowania się.

 12. Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do wysyłania i odczytywania prywatnych wiadomości przez Użytkowników w obrębie portalu.

 13. Portal - internetowy portal dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl.

 14. Profil - zbiór danych dotyczących Użytkownika, publikowana przez niego dobrowolnie i zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 15. Użytkownik - osoba fizyczna, która nabyła konto w EtykaPraktyczna.Pl na skutek rejestracji w portalu i aktywacji konta, akceptująca niniejszy regulamin.

 16. Znajomi - lista Użytkowników, którzy zaakceptowali zaproszenie do znajomych danego Użytkownika. W zależności od ustawień profilu, mogą mieć oni dostęp do pewnych danych Użytkownika, do których nie mają dostępu pozostali Użytkownicy.

§ 3. KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Korzystanie z portalu EtykaPraktyczna.Pl jest całkowicie bezpłatne oraz nie zawiera żadnych ukrytych kosztów i możliwe jest po bezpłatnym i dobrowolnym utworzeniu konta.

 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza prawdziwymi danymi (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail) dostępnego pod adresem  http://etykapraktyczna.pl/zarejestruj.html oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

 3. Korzystanie z konta możliwe jest po aktywowaniu konta za pomocą linka aktywacyjnego wysłanego na podany przy rejestracji adres e-mail, a następnie zalogowaniu.

 4. Użytkownik korzystający z portalu oświadcza, że zamieszczane przez niego dane:

  1. są zgodne z prawdą,

  2. zamieszczone przez Niego dobrowolnie,

  3. nie dotyczą osób trzecich bez ich zgody,

  4. nie łamią niczyich praw autorskich,

  5. są zgodne z polskim prawem, niniejszym regulaminem oraz nie łamią zasad dobrego obyczaju.

    

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:

 1. Użytkownicy mają prawo do darmowego, swobodnego i dobrowolnego korzystania z portalu.

 2. Użytkownicy mają obowiązek korzystać z portalu w sposób zgodny z jego regulaminem, obowiązującym prawem polskim oraz przestrzegając tzw. zasad dobrego obyczaju.

§ 5. ZAKAZY:

 1. W portalu obowiązuje całkowity zakaz:

  1. przeklinania i wulgarnego odnoszenia się do innych Użytkowników,

  2. zamieszczania treści, w tym zdjęć i filmów, o charakterze erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, obraźliwym, nawołującym do nienawiści lub agresji i przemocy,

  3. działania na szkodę Użytkowników i portalu EtykaPraktyczna.Pl,

  4. gromadzenia i przetwarzania danych zawartych w portalu przez osoby trzecie,

  5. zamieszczania danych zawartych w portalu na innych serwisach,

  6. umieszczania treści reklamowych m.in. w profilach, wyzwaniach, komentarzach, na blogach, forach, zdjęciach, itd.


§ 6. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORÓW:

 1. Administratorzy mają prawo do:

  1. usunięcia lub zablokowania konta bez podania przyczyny,

  2. usunięcia lub zablokowania konta w wyniku naruszenia regulaminu przez jego właściciela,

  3. usuwania lub edycji wszelkich treści niezgodnych z regulaminem lub prawem polskim,

  4. wysyłania wiadomości informacyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisu lub użytkowaniem konta, w tym m.in. o zablokowaniu/odblokowaniu/usunięciu konta, upomnień w związku z łamaniem regulaminu.

 2. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

  1. zakłócenia w funkcjonowaniu portalu, które mogą wyniknąć z przyczyn od nich niezależnych, w tym: klęski żywiołowe, awaria sprzętu, przeciążenia bazy danych lub serwera.

  2. wszelkie treści zamieszczane i przekazywane sobie przez Użytkowników portalu,

  3. ewentualne szkody Użytkowników, powstałe w wyniku działania osób trzecich niezgodnie z niniejszym regulaminem lub wykorzystujących dane Użytkowników w celach innych, niż działalność portalu.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin Portalu dostępny jest pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/regulamin.

 2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 3. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez publikację jednolitego tekstu nowego Regulaminu pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/regulamin.

 4. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, mają prawo do wglądu we własne dane, ich aktualizację lub usunięcie z serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!

Konferencje

Brak nadchodzących wydarzeń

Prenumeruj emailem