O mnie

Podstawowe informacje

O mnie
Pracuj? w Szkole G?wnej Handlowej, w Katedrze Bezpiecze?stwa Mi?dzynarodowego. Interesuj? si? szeroko poj?t? problematyk? stosunkw mi?dzynarodowych, w tym przede wszystkim polityk? rozwojow?, handlem mi?dzynarodowym, WTO.
P?e?
Kobieta

Informacje kontaktowe

Miejscowo??
Warszawa

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
dr
Nazwa uczelni
Szko?a G?wna Handlowa
Najwa?niejsze publikacje
1. M. Gr?cik-Zajaczkowski, Unia Europejska i Stany Zjednoczone w ?wiatowej Organizacji Handlu, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 283;
2. M. Gr?cik-Zajaczkowsk, Przep?yw osb fizycznych w ramach WTO, w: Wsp?czesne problemy demograficzne: rzeczywisto?? i mity. Uj?cie krajowe, regionalne i globalne, Szko?a G?wna Handlowa w Warszawie, red. naukowa J. Osi?ski, Warszawa 2011, s. 401-414;
3. M. Gr?cik-Zajaczkowski, Fair Trade-WTO-Indie, w: Fair Trade w globalizuj?cej si? gospodarce, red. K. ?ukrowska, Wydawnictwo Szko?y G?wnej Handlowej, Warszawa 2010, s. 137-157;
4. M. Gr?cik-Zajaczkowski,W stron? rozwoju, (wsp?autorstwo: K. Grak-Sosnowska, A. Koby?ka, U. Markowska-Manista, A. Rybaczyk), Wydawnictwo Ibidem, ?d? 2009, s. 180. (ok. 30 s.);
5. M. Gr?cik-Zajaczkowski, Sprawiedliwy handel fair trade w gospodarce ?wiatowej, in Wolno?? i odpowiedzialno?? wymiar ekonomicznym spo?eczny, polityczny, Szko?a G?wna Hanlodwa, Warszawa 2009, s. 263-272;

Znajomi

 • Brak znajomych
Ma?gorzata Gr?cik-Zajaczkowski
Ma?gorzata Gr?cik-Zajaczkowski
 • Punkty
 • Użytkownik od:
 • poniedziałek, 02 kwietnia 2012 10:32
 • Ostatnio on-line:
 • 8 lat temu
 • Profil oglądano:
 • 1068 razy
 • Typ profilu
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

Użytkownik jeszcze nie utworzył ani nie uczestniczy w żadnym wydarzeniu.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.