Prezentacje multimedialne

Katalog prezentacji multimedialnych z etyki do prowadzenia zajęć z etyki w szkole

Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nową pozycję w tej kategorii

Śmierć mózgu a etyka

Prezentacja multimedialna mająca na celu rekonstrukcje sporu na temat definicji śmierci mózgowej.

Autonomia pacjenta i testament życia

Prezentacja multimedialna poruszająca kwestie autonomii pacjenta.

Dlaczego spory bioetyczne nie wygasną

Prezentacja multimedialna dotyczące metody prowadzenia sporów bioetycznych oraz ich istoty.

Uporczywa terapia w konekście swiętości życia

Prezentacja multimedialna opisująca problem uporczywej terapii oraz ukazująca niemożliwość jego rozwiązania.

Eugenika aspekty historyczne i etyczne

Prezentacja multimedialna dotycząca historii eugeniki, jej statusu naukowego oraz moralnego.

Dlaczego spory moralne nie wygasną

Prezentacja multimedialna dotycząca istoty sporów moralnych.

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl