Zobacz film
122 filmy, 9 podkategorii
Filmy, w których tezy etyczne posiadają wyraźne uzasadnienia, zachowana jest zasada bezstronności i rzetelności, zawierają odniesienia do źródeł i faktów naukowych.
Zobacz film
156 filmy, 9 podkategorii
Filmy o charakterze popularnonaukowym. Jest w nich więcej argumentów niż perswazji, nie są stronnicze, ale też nie spełniają standardów materiałów naukowych.
Zobacz film
82 filmy, 9 podkategorii
Celem filmów zaangażowanych jest zmienianie postaw lub przekonań. Są stronnicze i nieobiektywne, zawierają mniej informacji, więcej perswazji.

Współtwórz z nami Filmotekę EP

Zachęcamy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Więcej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Państwo klikając tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl