About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Etyk i metaetyk. Utylitarystka z przekonania; raczej czynów ni? regu?. Zajmuje si? filozofi? konsekwencjalistyczn? i intuicjonizmem. Bohaterowie: Henry Sidgwicki, Peter Singer, Derek Parfit, Shelly Kagan. Wspiera ruch na rzecz praw zwierz?t.
P?e?
Kobieta

Informacje kontaktowe

Strona internetowa
http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php/struktura/katedra-etyki/190-katarzyna-de-lazari-radek
Miejscowo??
?ód?

Wykszta?cenie/Praca

Nazwa szko?y
U?
Adres szko?y
?ód?
Zakres kompetencji
Etyk, Filozof
Kierunek studiów
Filozofia
Zawód
Nauczyciel akademicki
Stopie? naukowy
doktor
Nazwa uczelni
U?
Rok uzyskania dyplomu
2007
Katarzyna de Lazari-Radek
Katarzyna de Lazari-Radek
 • Karma
 • Member since
 • Monday, 23 August 2010 22:13
 • Last online
 • 8 years ago
 • Profile views
 • 4233 views

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisĆ³w w katalogu

Moje komentarze

2010-08-30 09:58:02
.....
2010-08-29 21:47:13
.....
2010-08-25 20:31:38
.....
2010-08-25 10:34:02
.....
«StartPrev12NextEnd»

Uczestnicz? w wydarzeniach

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.