UMI?OWANIE PRZYSZ?O?CI ALBO FILOZOFIA SPRAW OSTATECZNYCH

Obszerna monografia my?li Miko?aja Bierdiajewa (1874-1948), jednego z najwybitniejszych przedstawicieli religijnego nurtu filozofii rosyjskiej, autora m. in. klasycznej pracy Nowe ?redniowiecze. Rozmy?lania o losie Rosji i Europy. Autor ksi??ki, prof. Marek Styczy?ski, jest pracownikiem Uniwersytetu ?dzkiego, specjalist? w zakresie filozofii rosyjskiej XX w.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl