Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządó

Ustawa o transplantacji,
pobieranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich, tkanek lub narządów od żywych dawców, o
dawstwie komórek, tkanek i narządów lub ich części.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl