Scenariusz lekcji etyki: Etyka wojny i pokoju

Scenariusz lekcji etyki opracowany przez Rafała Stopę z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Studia podyplomowe „Wiedza o Kulturze, Etyka i Filozofia”.

Cele lekcji:
- zapoznanie uczniów z wybranym zagadnieniem z etyki [etyki wojny],
- zachęcenie do przedmiotu,
- rozpatrzenie aktualnego problemu w sposób racjonalny, naukowy,
-propagowanie właściwych postaw (przede wszystkim refleksyjnej);
-umiejętność przedstawiania swoich opinii i argumentacji

Metody: problemowa, pogadanka, dyskusja, elementy podające (uzupełniające aktualną wiedzę uczniów o sytuacji międzynarodowej i zaangażowaniu Polaków w konflikty na świecie zwłaszcza w Iraku i Afganistanie)

Środki dydaktyczne: różne nagrania video dotyczące bieżących jak i wcześniejszych konfliktów militarnych (zbiory własne nauczyciela) Prezentacja multimedialna „wojna dziś i wczoraj” potrzebna do porównania konfliktów zbrojnych na przestrzeni wieków z moralnego
punktu widzenia (np. Krucjaty, atak na Polskę w 1939roku, konflikty etniczno-religijne w byłej Jugosławii, Czeczenia, Irak , Afganistan, wojny domowe w Afryce itp.)...

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl