ETYKA.Pogadanki z etyki

Pogadanki z etyki to
podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, którego autorem jest Andrzej Szostek.Podręcznik ten jest wprowadzeniem w problematykę etyczną i filozoficzną. Autor omawia w niej takie zagadnienia jak m.in. czyn, norma moralności, godność osoby ludzkiej, dobroć i słuszność, prawo naturalne a prawo pozytywne, sumienie a prawda, cnoty kardynalne i teologiczne, wady. Poruszone są tu także problemy z zakresu bioetyki jak: aborcja, zapłodnienie in vitro, klonowanie, eutanazja.Jest to przystępnie napisany podręcznik etyki, zawierający liczne odniesienia do życia codziennego.
Ocena
0 głos
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl