Aborcja i prawa cz?owieka

Artyku? o aborcji i o tym jak ma si? ona do praw cz?owieka. Autor otwarcie mwi o tym jak religijna prawica wykorzystuje kwesti? praw cz?owieka w debacie o aborcji. Z punktu widzenia feminizmu.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl